Division Administrative Office

State

Division

SVCO/CSVCO Name

Office Address

Helpline #

Uttar-Pradesh

Varanasi

Ajay Sharma
Satyam Thakur

1.Susuwahi Hyderabad Gate Bhu Lanka, Varanasi- 221005, IND-UP
2. Tadiya Chakvihi Nakkighat, Sarnath Varanasi-221007, IND-UP

9120715451
8052444224

Bihar

Patna

Santosh Kumar

Sri Krishna Nagar,
Patna City, Patna- 800001, IND-BIHAR

7004619315
8052444224

Uttar-Pradesh

Azamgarh

Nitish Kumar

Sidhari, Azamgarh City,Azamgarh- 276001, IND-UP

9044767024
8052444224